Disclaimer

Inhoud

Hoewel Eekelaar Optiek  ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Eekelaar Optiek geen invloed heeft. Eekelaar Optiek kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Eekelaar Optiek zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Eekelaar Optiek zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbende op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website.