Oog voor gezondheid

‘Oog voor Gezondheid’ is een samenwerkingsverband tussen oogartsen, huisartsen en optometristen. De optometrist die bij Eekelaar werkzaam is, heeft een aanvullende, praktijkgerichte opleiding gevolgd die wordt verzorgd door oogartsen.

Deze opleiding is specifiek gericht op het verlenen van de beste oogzorg buiten het ziekenhuis. Voor het verkrijgen van een ‘Oog voor Gezondheid’ licentie dient men de opleidingen te volgen die tot stand komen onder het toeziend oog van de kwaliteitscommissie, bestaande uit zes oogartsen.

Nascholing is verplicht en wordt jaarlijks herhaald. Op deze manier wordt een stabiel en hoog niveau gegarandeerd. Bovendien staat onze optometrist hierdoor in direct contact met oogheelkundige klinieken.