Refractie in cycloplegie

Een refractie in cycloplegie, ook wel cyclorefractie genoemd, is een oogmeting waarbij de ogen met druppels als het ware worden ‘stilgelegd’. Dit kan nodig zijn bij ogen die zeer ingespannen/verkrampt zijn. 

Bij cyclorefractie wordt in beide ogen een druppel aangebracht, waarna de ogen zich binnen een paar minuten ontspannen en de pupillen zich verwijden. Het accommodatievermogen (het automatisch instellen van de ogen van veraf naar dichtbij en andersom), wordt volledig in ruststand gezet.